top of page

Acopya  bvba

Venusstraat 28, B-2000  Antwerpen

 

Sales Terms : Verkoopsvoorwaarden

Acopya bvba/sprl

your partner in printed packaging material

 

Uittreksel Algemene verkoopsvoorwaarden Acopya bvba

1 De goederen worden verzonden voor risico van de koper

2 Geen enkele klacht kan nog aanvaard worden na 8 dagen volgend op de leverdatum

3 Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, zonder disconto

4 Ingeval de rekeningen niet vereffend zijn op de vervaldag zal het bedrag met 2 % verhoogd worden iedere maand. 5 Ingeval juridische tussenkomst vereist is zal het bedrag automatisch met 15% vermeerderd worden.

6 Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de Rechtbanken van Antwerpen

7 Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door ons geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat de klant alle verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden zal vervuld hebben

 

Voor bijkomende toelichtingen bij deze verkoopsvoorwaarden stuurt u uw berichtje naar de verkoopsafdeling via onderstaande  link met vermelding van uw contact- en adresgegevens, samen met uw btw-nummer

bottom of page